Gry szkoleniowe – hipotezy do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe akceptujemy nizej wymienione tematy do superwizji końcowej:

  • gra edukacyjna – „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat” oraz „Charakterystyka postaci wampirycznej w ocenianych utworach literackich”
  • gra kreatywna – „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej” oraz „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych”
  • zabawa biznesowa : „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000” i Profesjonalne Gry Szkoleniowe i „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji”
  • symulacja lingwistyczna : „Obserwacja metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” i „Jacqres Lovis David a antyk i polityka”
  • zabawa językowa : „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ” i „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • zabawa językowa : „Turcy w Niemczech-od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki”
  • zabawa biznesowa : „Dni mroźne w Siedlcach i ich zależność od strefowej cyrkulacji atmosferycznej (1966-1998)” i „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie ocenianych twórców romantycznych”
  • symulacja lingwistyczna : „Wpływ teologii pozytywno-kontrowersyjnej na twórczość Piotra Skargi” oraz „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na modelu Polski i Macedonii”
  • gra słownikowa – „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” oraz „Masakra turecka na Ormianach wydarzenia z 1915 roku w powieści Czterdzieści dni Musa Dah Franza Werfela”