Dofinansowanie na szkolenia biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Pomorski Program Infrastrukturalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie internetowej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie internetowej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – treningi firmowe
 • Zamknięte Warsztaty Z Twórczności W Łodzi – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie platformy oraz wdrożenie e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – warsztaty menedżerskie
 • zbudowanie portalu Onkologia-onlinepl nowej specjalistycznej e-usługi z dziedziny onkologii – warsztaty firmowe
 • wypracowanie serwisu narzędziowego monitorowania systemów informatycznych – warsztaty zamkniete
 • stworzenie, uruchomienie i świadczenie e-usługi w postaci bezobsługowego procesu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – szkolenia interpersonalne
 • progres innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – szkolenia z kreatywności
 • usprawniającego procesy biznesowe – szkolenia z obslugi klienta
 • ”opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – treningi pracownicze
 • optymalizacja PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W technologii B2B – treningi menedżerskie
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – warsztaty menedżerskie
 • Biodegradowalne wyroby włókniste – szkolenia z kreatywności
 • Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi – szkolenia firmowe
 • Dom pasywny dla każdego – badania i skok technologiczny przedsiębiorstwa Domy Silesia – szkolenia ze stresu
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia biznesowe
 • e-gabinet – zbudowanie internetowego serwisu bezobsługowej obsługi gabinetów stomatologicznych i rejestracji klientów – warsztaty z delegowania