Gry edukacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Szkoleniowe dopuszcza się tu przedstawione zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja biznesowa – „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” oraz „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji”
  • zabawa językowa – „Obraz przemocy w kinie współczesnym” i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej”
  • zabawa edukacyjna – „Konstytucja 3 Maja 1971 r.” oraz Andragogiczne Gry Szkoleniowe oraz „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • zabawa zespołowa – „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne” i „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych”
  • gra zespołowa – „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na przykładzie twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” oraz „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach”
  • gra decyzyjna – „Rozum i uczucie w powieściach Jane Austen” oraz „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu”
  • zabawa strategiczna : „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu” i „Wizerunek mężczyzny w reklamie”
  • zabawa menedżerska – „Ideał osobowy kobiety na przykładzie świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki” oraz „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
  • zabawa strategiczna – „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie obserwowanych dzieł literackich” i „Rozwój kulturowy i promocje powiatu wrzesińskiego”