Dotacje na warsztaty menedżerskie


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Program Infrastrukturalny” do ostatniego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy dystrybucji niezależnych treści mobilnych wwwmycontentpl – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie mobilnego serwisu typu augmented reality (poszerzona rzeczywistość) dla użytkowników telefonów komórkowych – szkolenia firmowe
 • Szkolenia Menedżerskie – szkolenia zamkniete
 • stworzenie platformy kontaktowej dla rynku informatycznego BORGOpl z wyszukiwarką produktów i usług informatycznych – szkolenia HR
 • wypracowanie Portalu Ludzi Aktywnych z procesem bezpieczeństwa EMESS – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu księgowości internetowej dla mikro i małych firm – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie serwisu z e-usługami dla branży edukacyjno-oświatowej w Polsce – szkolenia biznesowe
 • wzrost importu w ZMM MAXPOL – treningi z obslugi klienta
 • zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – szkolenia HR
 • „Internet szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców Gminy Błonie” – szkolenia z asertywności
 • Badania i wprowadzenie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – szkolenia ze stresu
 • Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii – szkolenia interpersonalne
 • Budowa innowacyjnej platformy cyfrowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią procesem B2B – szkolenia menedżerskie
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego systemu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – szkolenia z kreatywności
 • – szkolenia sprzedażowe
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – szkolenia z delegowania
 • zdigitalizowana platforma usług, produktów, technologii i wiedzy środowiskowej – eko24 – szkolenia z komunikacji