Spotkania integracyjne – Mazowiecki Warsztat


Wszystkim niżej wymienionym niniejszym dziękują w imieniu Rady Nadzoreczej za uwagę przeznaczoną na sponsoring i darowizny – podpisano: Marek Słowakiewicz, Tobiasz Kaleta, Walenty Klozy i Kordian Stasiuk

 • Digital Age Coaching. Leadership i empoerwment w organizacji
 • Europejski Kongres Specjalistów sektora NGO Spotkania Motywacyjne
 • TEKA IV (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka): mądrość jak również głupota
 • Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich jak również Północnych od 1981 r. do współczesności
 • Konferencja Diagnostyczno-technologiczna KARPATY 2015 – Wybrane Aspekty Systemu Naftowego a potencjalnie przełomowe Spojrzenie na Geologię Karpat
 • Wolność w kulturze ponowoczesnej – literackie oraz filozoficzne narracje o wolności
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building z formalnego harmonogramu „Konteksty sztuki dyrygenckiej” pt. „Dyrygent – pedagog”
 • metody techniczne Analizy Danych a także Chmurowe w zastosowaniach biznesowych
 • Konferencja Diagnostyczno-szkoleniowa Autyzm u dzieci istota oraz postępowanie
 • XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym a także prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość
 • XXI Spotkanie Cykliczne team building POJAZDY SZYWYSOCE INNOWACYJNE 26-28 maja 2014 Wrocław – Wojanów k. Jeleniej Góry
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Młodych Naukowców