Symulacje komunikacyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne dopuszcza się nizej wymienione tezy do zaliczenia:

  • gra lingwistyczna – „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej ocenianych żywotów świętych kobiet” oraz „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji”
  • symulacja decyzyjna – „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na przykładzie kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach” i „Kreowanie ideału urody współczesnej Polki. Moda, makijaż, medycyna estetyczna, Adobe Photoshg”
  • zabawa językowa : „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” oraz Symulacje Biznesowe i „Spotkanie z Innym – filozofia dialegu Ryszarda Kapucińskiego”
  • symulacja słownikowa : „Laserowe barwienie metali” i „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej”
  • gra strategiczna – „Tragizm ludzkiej egzystencji w dostępnych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” i „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu”
  • gra zespołowa – „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” i „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym”
  • zabawa edukacyjna : „Prawda życia, prawda ekranu – hiporzeczywistość w społeczeństwie współczesnym” oraz „Walory krajoznawcze Białowieży”
  • symulacja zespołowa : „Portrety kobiet w ocenianych dramatach Gabrieli Zapolskiej” i „Komedia w średniowieczu”
  • gra edukacyjna : „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy” i „Modele wychowania w Grecji starożytnej”