Referencje – firmy szkoleniowe z myślenia strategicznego – Ośrodek Doradztwa

Baza przesłanych aplikacji w ramach subwencji Austraciego Grantu Kapitałowego:

  • B8/I/PODKARPACKIE-, Linia produkcyjna do wytwarzania elementów zdobniczych wycinanych laserowo, ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na gry team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje polecany trener z Homo.
  • -GD7/T/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, twórcza implementacja technologii Fusion Coating., HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o., Dla tego projektu zaakceptowano dotację na gry team building. Rekomendowany trener HR: Andrzej Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce IBD Business School
  • A4/F/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Lekkie i inteligentne środowisko operacyjne dostępu do systemów odziedziczonych., VENCO SP Z O.O., Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie GFKM
  • 7/T/OPOLSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi, P.W. „BUDMET” DARIUSZ NOCOŃ, ADAM NOCOŃ, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane w instytucie Schenk Institute
  • C5/I/ŚLĄSKIE-, ekonomizacja innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej w firmie., MECHANIKA MASZYN WITOLD HABDAS, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Kudła. Zalecane w fundacji Avenhansen
  • A6/H/LUBUSKIE-, Wykorzystywanie innowacyjnej, opatentowanej technologii kaset filtrujących, jako wyposażenia browaru rzemieślniczego, służącej do produkcji napojów niskoalkoholowych i piwa., ZAKŁADY MIĘSNE DYSTRYBUCJA W ŻYWCU SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • G6/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii filmowania obiektów w ruchu, SECTRA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Homo Creatore
  • –EF3/G/POMORSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez skoordynowane uruchomienie kompleksowej usługi badań atestacyjnych kotłów na paliwa stałe, ZAKŁADY BADAŃ I ATESTACJI „ZETOM” IM. PROF. F.STAUBA W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Mindlab