Referencje – firmy szkoleniowe z efektywności osobistej – Consulting Partners

Lista zarekomendowanych do drugiego etapu aplikacji w ramach dotacji Holenderskiego Grantu Szkoleniowego:

  • BC7/U/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi zaawansowanej linii technologicznej , SANEN SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MANTERYS, JACEK TRZECIAKIEWICZ, Dla tego projektu przyznano środki na gry szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Schenk Institute .
  • B5/A/DOLNOŚLĄSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie i komercjalizacja innowacyjnego oprogramowania do zarządzania dystrybucją, ITD SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Mateusz Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w spółce GFKM
  • G3/P/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Opracowanie i finansowo produkcyjne zoptymalizowanie technologii hartowania próżniowego bimetalicznych taśm narzędziowych w działalności produkcyjnej Fabryki Narzędzi GLOB Sp. z o.o., FABRYKA NARZĘDZI GLOB SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Herra. Zalecane treningi menedżerskie w spółce ODiTK
  • AG9/K/LUBUSKIE-, Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez rozbudowę parku maszynowego firmy STANPLAST, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „STAN-PLAST” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ STASIŁA, DAMIAN JĘDRUSZCZAK, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 9/H/PODLASKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez przystosowanie do potrzeb nowych i udoskonalonych produktów i usług., CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Skała. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Integra Consulting
  • E6/D/KUJAWSKO POMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych, „MAAD” SA, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Batko. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 0/M/MAZOWIECKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych, OL.BA. POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Progress project