Opinie – firmy szkoleniowe z zarządzania – Training School

Lista wygranych wniosków w programie grantów Francuskiego Grantu Szkoleniowego:

  • 7/M/LUBELSKIE-, Wytworzenie innowacyjnych produktów wykonanych w technologii wtrysku ze spienianiem gazem, IMPRODEX SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje Schenk Institute .
  • 8/F/LUBELSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup frezarki sterowanej numerycznie, Skrawmex, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu
  • G7/F/PODLASKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii zautomatyzowanej produkcji elementów metalowych, „PREMESO” SP Z O.O., Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Skała. Zalecane szkolenia handlowe w agencji IBD Business School
  • BG8/H/ŚLĄSKIE-, Uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej opartej na zastosowaniu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej do wytwarzania opakowań PET i kosztów eksploatacji linii technologicznej poprzez monitorowanie pracy określonych podzespołów, w celu wprowadzenia na rynek wody źródlanej niskozmineralizowanej., PRZEDSIĘBIORSTWO „ŻYWIEC-PERŁA” PĘKALA ANDRZEJ I HELENA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji ogłoszono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • B0/C/ŚLĄSKIE-, poprawa konkurencyjności firmy poprzez skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnej usługi realizacji badań dermatologicznych na odległość., SKINEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Avenhansen
  • A8/S/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój Spółki poprzez zakup i automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii diagnostycznej i szkoleniowej z zastosowaniem ultrasonografii w diagnostyce obrazowej., MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Herra. Zalecane w fundacji House of Skills
  • A7/R/MAŁOPOLSKIE-, Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji, WSZOŁA ZDZISŁAW Firma Handlowa „TRANSBUD – WULKAN”, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Profess
  • 6/G/LUBUSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności rynkowej firmy poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, J.P.COVER SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Homo Creatore