Gry szkoleniowe – tematy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na programie Andragogika i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się nizej wymienione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja strategiczna : „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim” i „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego”
  • gra strategiczna – „Projekt wycieczki do Islandii” i „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej”
  • symulacja kreatywna : „Elektrometeory i ich charakterystyka” i Gry Negocjacyjne i „Żydzi w kulturze polskiej”
  • zabawa lingwistyczna – „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej” i „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”
  • zabawa decyzyjna – „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” i „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • gra językowa : „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku” oraz „Moc perswazyjna nagłówków prasowych”
  • symulacja językowa : „Dziedzictwo kulturowe powiatu Radzyń Podlaski” i „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
  • symulacja słownikowa : „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla” oraz „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Kłodzkiej”
  • gra strategiczna – „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: dobra osobiste, własność intelektualna” i „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II”