Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu płaci je firma, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich jest efektem problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Może spowodować narastające kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, ile negatywnych skutków dla nich może nieść życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji odbywają się również na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.