Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wyniosło około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne aż w 14 województwach. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z pewnością tego typu sytuacja jest widoczna w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to oni dyktują warunki. Lecz dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być dość korzystna nie tylko dla pracowników, lecz i dla całości gospodarki, którą będzie napędzał wzrost pensji. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają różne dodatki, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w tym roku ogólna ilość ludzi bez stałej pracy osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo tez wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na poziom bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dwustu lat, a cały czas pomimo używania ogromnej ilości maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie będą powodowały znikanie pewnych profesji i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie bać się zmian.