Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać mogą dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można zainicjować skuteczne działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent lekarskich zwolnień jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje powiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem groźniejszych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.