Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr WRH/47 3 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Plan debata w czasie konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Analiza sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Krakowie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • - porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL


 • Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Szkoły policealne
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łęczycki oraz m. Szczecin

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o., NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, „ELSAT 21″ S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa , Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Arcilook Maciej Bilski, FITWELL SP. Z O.O., KONEX , MCONNECT JOANNA TETŁAK, Samorządowy Informator SMS sp. z o.o., WOW , Grafix Centrum Poligrafii Rafał Rausz, „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „WR” „, Gmina Strzeleczki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.